Dostinex 500 mcg, tabletki, 2 tabl import równoległy Nierefundowane LEKI NA RECEPTĘ

Dostinex 500 mcg, tabletki, 2 tabl import równoległy Nierefundowane LEKI NA RECEPTĘ

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. Dawka tygodniowa może być podawana jednorazowo lub podzielona na dwie, lub więcej porcji w zależności od tolerancji produktu. W przypadku kobiet z nadciśnieniem poporodowym, stanem przedrzucawkowym lub nadciśnieniem wywołanym przez ciążę, substancja czynna nie powinna być stosowana (chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej). Wśród leków przeciwdepresyjnych określanych w literaturze jako leki nie wpływające na stężenie prolaktyny we krwi wymienia się m.in.

 • Zaburzenia kontroli impulsów, takie jak uzależnienie od hazardu czy nadmierne popędy seksualne, mogą wymagać interwencji lekarskiej.
 • Należy podawać 0,25 mg (pół tabletki) co 12 godzin przez dwa dni.
 • Należy poinformować pacjentów, że w trakcie stosowania leku mogą wystąpić epizody nagłej senności lub snu (w ciągu dnia), co może znacznie ograniczać lub znosić zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.
 • U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby konieczne może być zmniejszenie dawki.
 • Omacor – produkt leczniczy zawierający estry etylowe kwasów omega-3 zwiększone, zależne od dawki, ryzyko wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów z rozpoznaną chorobą lub czynnikami ryzyka…

Serwis zawiera pełną i aktualną informację o lekach, zgodną z wymogami Prawa Farmaceutycznego, aktami prawnymi Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz z ChPL. Prowadzimy efektywną weryfikację aktualnej obecności leków na rynku. W trakcie stosowania Dostinexu nie możesz karmić piersią, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa. Dostinex może być stosowany w ciąży tylko wtedy, jeśli występuje wyższość korzyści otrzymywania leku nad ewentualnym ryzykiem dla płodu. Konieczność wykonania innych badań również ustalana jest indywidualnie z lekarzem.

Wpływ kabergoliny na płodność

Jeśli poczęcie nastąpi w trakcie terapii, leczenie należy przerwać, aby ograniczyć narażenie płodu na produkt. W ulotce przeznaczonej dla pacjenta znajduje się wykaz chorób oraz sytuacji, w których należy zachować środki ostrożności lub które wykluczają możliwość stosowania leku. Należy je przeczytać i w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 • W leczeniu przerwania wydzielania mleka Dostinex podaje się w dawce 0,25 mg co dwanaście godzin przez okres dwóch dni.
 • Dostinex stosuje się w celu zahamowania laktacji, zarówno bezpośrednio po porodzie, jak i w dłuższej perspektywie.
 • Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza.
 • Przy próbie zahamowania laktacji należy podać 1 mg leku, w jednej dawce, w pierwszym dniu po porodzie.
 • Celem ustalenia postępowania należy skontaktować się z lekarzem.

Lek może być stosowany w trakcie ciąży jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Lek Dostinex jest pochodną ergoliny o aktywności dopaminergicznej, która silnie i długotrwale obniża stężenie prolaktyny. Kabergolina jest intensywnie metabolizowana, głównie poprzez hydrolizę wiązania części mocznikowej. Wydaje się, że metabolizm, w którym pośredniczy cytochrom P–450, jest minimalny. Głównym metabolitem wykrytym w moczu jest 6–allylo–8–beta–karboksyergolina (4%–6% dawki).

Na co zwrócić uwagę podczas stosowania Dostinex?

Wszystkie prawa autorskie do artykułu są zastrzeżone przez GdziePoLek sp. Bezpośrednio pobudza receptory dopaminowe D2 w komórkach przedniego płata przysadki hamując wydzielanie prolaktyny. Przyjmuję dostinex w dawce 2 x 0,5 mg na tydzień z powodu gruczolaka przysadki. Dodatkowo często mam epizody depresyjne na które biorę leki np. Łączenie tych leków zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego. W razie zaobserwowania objawów, jak zawroty głowy, senność, zaburzenia rytmu …

 • Kabergolina może powodować przejściowe obniżenie ciśnienia, nie należy jej stosować u zwierząt, którym jednocześnie podaje się leki obniżające ciśnienie.
 • Lex Dostinex należy stosować doustnie, najlepiej podczas posiłków.
 • Normalizacja stężeń prolaktyny jest zazwyczaj osiągana w ciągu 2-4 tygodni.Po zakończeniu terapii lekiem Dostinex obserwuje się zwykle nawrót hiperprolaktynemii.
 • Dawka tygodniowa powinna być zwiększana stopniowo, najlepiej o 0,5 mg na tydzień w odstępach miesięcznych, aż do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego.

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat. Podobnie jak w przypadku innych pochodnych sporyszu, produktu DOSTINEX nie powinno się stosować łącznie z antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną) z uwagi na zwiększenie dostępności biologicznej kabergoliny. Dostinex podobnie jak inne leki może powodować wystąpienie działań niepożądanych.

Interakcje – Kabergolina

Lek Dostinex zaleca się w celu zapobiegania laktacji po porodzie albo zahamowaniu laktacji, która już się rozpoczęła. Lekarze przepisują Dostinex również w leczeniu gruczolaku przysadki, na wskutek nadmiernego winstrol 10 mg kupić wydzielania przez niego hormonów co w konsekwencji prowadzi m.in. Dostinex to lek w postaci tabletek stosowany w chorobach układu moczowo-płciowego oraz przy zaburzeniach związanych z hormonami płciowymi.

W moczu zidentyfikowano również trzy inne metabolity (mniej niż 3% dawki). Aktywność tychże metabolitów w porównaniu z substancją czynną jest znacznie słabsza. Maksymalna dawka dobowa substancji czynnej powinna wynosić 3 mg. Dawka stosowana w leczeniu zależna od jednostki chorobowej, stopnia tolerancji pacjenta na substancję czynną oraz chorób towarzyszących (ciężka niewydolność wątroby). Substancja czynna została zatwierdzona do użytku medycznego na początku lat 90.

Dostinex – ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) – pobierz

Decyzję o stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersiąpodejmuje lekarz. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Produkt leczniczy weterynaryjny należy podawać ostrożnie u zwierząt z zaburzeniami czynności wątroby. Dostinex nie może być stosowany w przypadku, gdy wykazywana jest nadwrażliwość na kabergolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz inne pochodne sporyszu (np. Adavin, Nilogrin, Sermion, Ergotaminum, Dihydroergotoxinum). Wszystkie składniki wymienione są na ulotce znajdującej się w opakowaniu tabletek Dostinex.

Czy w ciąży i podczas karmienia piersią można stosować kabergolinę?

Dodatkowo lekarz może zastosować leczenie antagonistami dopaminy. W trakcie rozpoczynania leczenia pacjenci powinni zachować ostrożność wykonując czynności wymagające szybkich i dokładnych reakcji. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może być konieczne zmniejszenie dawki leku. Pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobą wrzodową, wywiadem krwawienia z układu pokarmowego powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Dostinex. Stosowanie kabergoliny wiązało się z występowaniem senności. Stosowanie agonistów dopaminy może w przypadku pacjentów z chorobą Parkinsona wiązać się z występowaniem napadów nagłego zasypiania.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *